مقاومت متال اکسید

مقاومت متال اکسید

51 کالا

مقاومت های متال اکسید ، به علت داشتن ویژگی های خاص همانند داشتن تلرانس پایین و مقاوم در برابر تغییرات دمایی مختلف، در مدارات حساس و صنعتی کاربرد دارد.