ماژول ها و قطعات الکترونیکی

ماژول ها و قطعات الکترونیکی

تقریبا اکثر پرینترهای سه بعدی مجهز به نمایشگر و کنترلر پرینتر سه بعدی جهت نمایش پارامترهای دستگاه پرینتر سه بعدی و کنترل قسمتهای مختلف دستگاه هستند. استفاده از نمایشگر و یا کنترلر این اجازه را به کاربر می دهد که بتواند دستگاه را بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر راه اندازی نموده و یا کنترل نماید.