فیلامنت ها ( PLA, ABS )

فیلامنت ها ( PLA, ABS )

متریال یا مواد مصرفی پرینترهای سه بعدی از رشته های پلیمری (پلاستیکی) ساخته می شود را به آن فیلامنت یا  Filament می گویندو به شکل رولهای( اغلب) نیم و یک کیلو گرمی در بازار موجود است.

فیلامنت های PLA , ABS از پرکاربردترین و رایج ترین مواد مصرفی در پرینترهای سه بعدی محسوب می شوند و دارای انواع رنگ، وزن و قطر میباشند.