کریستال

کریستال

کریستال قطعه الکترونیکی است که موج متناوب با فرکانس دقیق تولید می کند. در مدارات الکترونیک از کریستال به عنوان نوسان ساز (اسیلاتور) استفاده می شود. کریستال از خاصیت رزونانس مکانیکی ماده پیزوالکتریک برای ایجاد نوسان استفاده می کند. کریستال ها در سایز و فرکانس های مختلفی تولید می شوند که می توانید انواع مختلفی را در این بخش مشاهده کنید.

رزوناتور سرامیکی 24MHZ
رزوناتور (نوسان ساز) سرامیکی 24 مگاهرتز
کد کالا: 2140001068
31,100‎ریال
رزوناتور سرامیکی 8.46MHZ
رزوناتور (نوسان ساز) سرامیکی 8.46 مگاهرتز 
کد کالا: 2140001066
31,100‎ریال
فیلتر 455KHZ
کد کالا: 2140001011
6,600‎ریال