دستگاه آلتراسونیک کلینر

آلتراسونیک کلینر

9 کالا

انواع کلینرهای آلتراسونیک ابزاری برای شستشوی قطعات و برد های الکترونیک بدین صورت که عمل شستشو توسط مایع تمیزکننده و کریستال پیزو الکتریک صورت می گیرد .