فیوز SMD

فیوز SMD

10 کالا

فیوز SMD کارایی مشابه دیگر فیوزها دارد و در آمپراژهای مختلف موجود است. مزیت اصلی این فیوزها، استفاده راحت آن در مدارهای چاپی SMD است.