ترمیستور NTC و PTC

ترمیستور NTC و PTC

ترمیستور (TDR) نوعی مقاومت حرارتی می باشد که مقدارآن با تغییر دما عوض می شود.وقتی دما افزایش پیدا می کند، مقدار مقاومت ترمیستور NTC کاهش و مقدار مقاومت ترمیستور PTC  افزایش پیدا می کند. این مقاومت ها از حساسیت بالایی برخوردارند.

NTC مقاومت حرارتی 10K
NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است.
کد کالا: 2011014002
7,200‎ریال
NTC مقاومت حرارتی 5K
NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است.
کد کالا: 2011014001
6,300‎ریال