ترمیستور NTC و PTC

ترمیستور NTC و PTC

NTC مقاومت حرارتی 10K
NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است.
کد کالا: 2011014002
6,700‎ریال
NTC مقاومت حرارتی 5K
NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است.
کد کالا: 2011014001
5,900‎ریال