توجه : به علت محدودیت های کرونایی، شرکت پست برخی مرسولات را با تاخیر جابجا می نماید.

ترمیستور NTC و PTC

کالاهای تجدید موجودی

ترمیستور NTC و PTC 24 محصول وجود دارد