ماژول و سنسور بخار سرد

کالاهای تجدید موجودی

ماژول و سنسور بخار سرد

این ماژول جهت تبخیر سرد مایعات مثل آب می باشد ، در ماژول های بخار سرد  یک پیزو با فرکانس بالا به ارتعاش در می آید و مولکول های مایعات در اثر ارتعاش بدون نیاز به گرم شدن بخار می شوند. ماژول های بخار سرد نسبت به اندازه و توان می توانند کاربردهای متنوعی داشته باشند.

ماژول و سنسور بخار سرد 6 محصول وجود دارد