ماژول و سنسور بخار سرد

ماژول و سنسور بخار سرد

16 کالا

ماژول و سنسور بخار سرد آلتراسونیک (اتومیزر) جهت تبخیر سرد مایعات مثل آب می باشد .
در ماژول های بخار سرد یک پیزو با فرکانس بالا به ارتعاش در می آید و مولکول های مایعات در اثر ارتعاش بدون نیاز به گرم شدن بخار می شوند. ماژول های بخار سرد نسبت به اندازه و توان می توانند کاربردهای متنوعی داشته باشند.