آنتن UHF و رادیویی

آنتن UHF و رادیویی

4 کالا

آنتن های UHF در مدارتی با فرکانس کاری 400 الی 950 مگاهرتز مورد استفاده قرار میگیرند. به علت ساختار این آنتن های می توانید برای ماژول های ASK و رادیویی یا تلوزیون از این انتن ها استفاده نمایید.