سلف مقاومتی

سلف مقاومتی

14 کالا

سلف مقاومتی جز رایج ترین سلف ها برای استفاده عمومی می باشد. این سلف ها در رنج های پرکاربرد و ثابت در پکیج DIP همانند یک مقاومت می باشند. این سلف ها معمولا برای حذف نویز و فیلترینگ استفاده می گردند.