میکروسوئیچ

میکروسوئیچ

14 کالا

میکرو سویچ نوعی از سویچ ها گفته میشود که دارای یک فنر درون خود بوده و با اعمال نیروی فیزیکی بسیار کم، عمل قطع یا وصل انجام می شود. این کلیدها در خط تولید و تجهیزات کنترلی استفاده شده و در ابعاد و اشکال مختلفی تولید می شوند.