تراشه آی سی شبکه

تراشه شبکه

5 کالا

آی سی های شبکه به عنوان کنترلر اترنت و گیرنده/فرستنده (ترنسیور) اترنت و لایه های فیزیکی شبکه در پروتکل های ارتباطی مختلف کاربرد دارند.