تراشه آی سی واسط - رابط - ترنسیور

تراشه واسط

21 کالا

آی سی های واسط به منظور تبدیل دقیق اطلاعات بین دو پروتکل انتقال داده کاربرد دارند. تراشه های واسط قادر به تبدیل اطلاعات بین پروتکل های مختلفی مانند سریال، USB، CAN، RS485، RS232، RS422 و درایو اطلاعات موردنظر در فرکانس های دلخواه هستند.