بست کمری

بست کمری

36 کالا

بست کمری به منظور بستن و سفت نمودن سیم، کابل و حتی قطعات مورد استفاده قرار میگیرند. این بست ها دارای ابعاد و رنگ های متنوع می باشند.