یک ذره بین چشمی چراغدار دارای تسمه جهت اتصال ذره بین به سر با بزرگنمایی ۱۵X