برد توسعه میکروپایتون RP2040 منطبق بر Raspberry Pi Pico
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

برد توسعه میکروپایتون RP2040 منطبق بر Raspberry Pi Pico

3101006058

برد توسعه میکروپایتون RP2040 با خروجی پایه های همانند Raspberry Pi Pico  به همراه 16 مگابیت (2مگابایت) حافظه فلش و LED RGB

1,520,000‎ ریال (با مالیات) 1,520,000‎ ریال (بدون مالیات)

معرفی

امروزه یکی از محبوبترین بردهای موجود در بازار با قابلیت اجرای برنامه های پایتون، برد Raspberry Pi Pico می باشد. با توجه به اوپن سورس بودن این برد و وجود تراشه اصلی آن RP2040، شرکت های بسیاری اقدام به تولید انواع بردهای متنوع بر اساس همان ساختار استاندارد نموده اند.
این برد نیز یکی از معروفترین بردهای ساخته شده با امکانات بیشتر می باشد. کارکرد برد دقیقا همانند برد Raspberry Pi Pico بوده و خروجی پایه ها نیز به همان ترتیب می باشد. مزایایی از قبیل حافظه بیشتر و وجود LED RGB از امکانات بیشتر این برد توسعه در مقابل برد Raspberry Pi Pico می باشد.


Product description

RP2040 Microprocessor (MCU) integrates dual-core ARM architecture Cotex-MO+ core, directly integrates 264KB RAM, supports up to 16M QSPI external expansion Flash, highly flexible I/O settings, including l2C, SPI, PIO ( Programmable I/O); YD-RP2040 core board is a core board circuit board made of RP2040 microprocessor (MCU), which is convenient for users to carry out peripheral expansion, circuit design and construction. Raspberry Pi has also launched its own official RP2040 core board, the model is Raspberry Pi Pico core board, YD-RP2040 core board, which can achieve no recognition result with Ra core in terms of mechanical size and electrical pins. The board is compatible for use, see the information for details on the differences, and improve a series of deficiencies of the Raspberry PiPico core board:

●Increased the PWR power indicator to improve the human-computer interaction experience when plugged into the USB power supply.

●Change the microUSB interface of Raspberry Pi Pico to Type-C of YD-RP2040 core board, the USB interface is convenient for users to find related USB cables more conveniently.

●Add a reset button, which is convenient for users to reset and update firmware in the power-on state.

●Add USRkey user button, which is convenient for users to verify and use simple input functions.

●Added RGB light group, which is convenient for users to operate the RGB light group to reflect various information through the on-off and brightness of red, green and blue lights.