سنسور جریان ACS758LCB-050B-...
سنسور جریان ACS712ELCTR-05B...
سنسور جریان ACS712ELCTR-20A...
LCD رنگی 3.2 اینچ به همراه ...
تاچ خازنی 7.0 اینچ با درایو...
ماژول USB Touch
نمایشگر صنعتی LCD 9 inch مد...
ماژول 4.7 LCD اینچ رزولیشن ...
کابل شبکه فویلدار CAT5 پنج ...
تک سوئیچ 6x6x5 چهار پایه با...
تک سوئیچ 4 پایه کوتاه 6x6x5...
تک سوئیچ 2 پایه ریموتی 3x6x...
تک سوئیچ 4 پایه بلند 6x6x10...
تک سوئیچ 2 پایه بلند 6x6x10...
تک سوئیچ 4 پایه 4x4x1.5 SMD...
سوئیچ 3 جهته SMD مدل SLLB12...
شستی فشاری 6 پایه سایز 8.5x...
تک سوئیچ SMD سایز 3x6x2.5 س...
تک سوئیچ SMD سایز 3x6x2.5 ق...
تک سوئیچ 6x6x5 کوتاه 4 پایه...