توجه : به علت محدودیت های کرونایی، شرکت پست برخی مرسولات را با تاخیر جابجا می نماید.

ZIF سوکت

کالاهای تجدید موجودی

ZIF سوکت 4 محصول وجود دارد