برد تبدیل

برد تبدیل

بردهای تبدیل به منظور تبدیل تراشه های SMD به دیپ مورد استفاده قرار میگیرند.