مقاومت اری (آرایه ای)

مقاومت شانه ای - Array

مقاومت آرایه ای ، شامل چند عدد مقاومت است که با هم موازی شده اند و با یک پایه مشترک در قالب یک قطعه عرضه می شود. مانند مقاومت های عادی رنج بندی دارد . پایه مشترک معمولاً روی بدنه با علامتی مثل نقطه مشخص می شود. مثلاً یک مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 7 پایه ، شامل 6 مقاومت 10 کیلو اهم می باشد.

معمولا از این قطعه برای پل آپ کردن یا پل داون کردن مثلا یک پورت از میکرو یا تقویت خروجی سطح پایین یا بالای میکرو کنترلر استفاده می شود.

مقاومت اری 0 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 0 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011025
810‎ریال
مقاومت اری 1.5K اهم 0603x5
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 1.5K Ohm , 10 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011068
1,000‎ریال
مقاومت اری 10 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 10 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011035
1,000‎ریال
مقاومت اری 10K اهم 0603x5
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 10K Ohm , 10 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011032
1,200‎ریال
مقاومت اری 15 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 15 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011036
1,000‎ریال
مقاومت اری 1M اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 1 MOhm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011063
1,000‎ریال
مقاومت اری 2.7K اهم 0603x5
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 2.7K Ohm , 10 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011069
1,000‎ریال
مقاومت اری 22 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 22 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011037
1,000‎ریال
مقاومت اری 24 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 24 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011038
1,000‎ریال
مقاومت اری 27 اهم 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 27 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011039
1,000‎ریال
مقاومت اری 2K اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 2 KOhm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011050
1,000‎ریال
مقاومت اری 30 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 30 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011040
1,000‎ریال
مقاومت اری 33 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 33 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011033
1,000‎ریال