LED های DOB

LED های DOB

در ال ای دی های DOB به معنی Driver On Board درایور خارجی حذف و مدار درایور بر روی PCB آلومینیومی طراحی شده است.

در طراحی درایور این LED ها طبقات حفاظتی خاصی از قبیل مدار Anti Surge به منظور خنثی سازی شوک های ناگهانی ولتاژ تا 3000 ولت و همچنین وریستور های SMD به منظور جلوگیری از صدمه دیدن برد در مقابل نوسان برق قرار گرفته است.