فن های کامپیوتری

کالاهای تجدید موجودی

فن های کامپیوتری

این نوع از فن ها بیشتر در کیس های کامپیوتری مورد استفاده قرار میگیرند. وظیفه اصلی آنها خنک نمودن و ایجاد جریان هوا در کیس می باشد و بعضا دارای LED جهت افزایش زیبایی به کیس می باشند.

فن های کامپیوتری 22 محصول وجود دارد