مقاومت های متال فیلم

کالاهای تجدید موجودی

مقاومت های متال فیلم

مقاومت های متال فیلم به خاطر ساختار خاص خود دارای تلرانس پایین و مقاوم در برابر تغییرات دمایی می باشند. به علت نوع ساختار و روکش مقاومت، در صورتی خرابی و یا سوختن شعله ور نمی شوند.

مقاومت های متال فیلم 20 محصول وجود دارد