خازن MKS

خازن MKS

خازن های MKS  معمولا به خاطر کیفیت بالای متریال استفاده شده در تجهیزات آنالوگ، آمپلی فایر های با کیفیت و پری آمپلی فایرها بیشترین کاربرد را دارند.

خازن 1.6nF / 100V MKS
خازن مرغوب Film Capacitor SHIN SHIN MKS 1.6nF / 100V / 17.5x8mm
کد کالا: 2021008080
26,100‎ریال
خازن 1.7nF / 100V MKS
خازن مرغوب Film Capacitor SHIN SHIN MKS 1.7nF / 100V / 17.5x8mm
کد کالا: 2021008059
26,100‎ریال
خازن 110nF / 50V MKS
خازن مرغوب Film Capacitor SHIN SHIN MKS 110nF / 50V / 17.5x1mm
کد کالا: 2021008060
21,300‎ریال
خازن 130nF / 160V MKS
خازن مرغوب Film Capacitor SHIN SHIN MKS 130nF / 160V / 18x10mm
کد کالا: 2021008061
26,100‎ریال
خازن 137nF / 160V MKS
خازن مرغوب Film Capacitor SHIN SHIN MKS 137nF / 160V / 17.5x10mm
کد کالا: 2021008062
26,100‎ریال
خازن 2.6nF / 100V MKS
خازن مرغوب Film Capacitor SHIN SHIN MKS 2.6nF / 100V / 17.5x8mm
کد کالا: 2021008063
26,100‎ریال
خازن 2.7nF / 100V MKS
خازن مرغوب Film Capacitor SHIN SHIN MKS 2.7nF / 100V / 17x8mm
کد کالا: 2021008064
26,100‎ریال
خازن 210nF / 160V MKS
خازن مرغوب Film Capacitor SHIN SHIN MKS 210nF / 160V / 17.5x10mm
کد کالا: 2021008065
26,100‎ریال
خازن 2nF / 100V MKS
خازن مرغوب Film Capacitor SHIN SHIN MKS 2nF / 100V / 17.5x8mm
کد کالا: 2021008066
26,100‎ریال
خازن 3.8nF / 100V MKS
خازن مرغوب Film Capacitor SHIN SHIN MKS 3.8nF / 100V / 17.5x8mm
کد کالا: 2021008067
26,100‎ریال