اطلاعیه : فروشگاه ECA در بازه زمانی محدودیت های کرونایی، طبق روال همیشگی به روند ارسال سفارشات ادامه خواهد داد.

بردهای مبتنی بر تراشه های FPGA و ARM

کالاهای تجدید موجودی

بردهای مبتنی بر تراشه های FPGA و ARM 31 محصول وجود دارد

در صفحه