ترمیستور NTC

کالاهای تجدید موجودی

نماد اعتماد الکترونیکی

ترمیستور NTC 6 محصول وجود دارد