ترمیستور NTC

کالاهای تجدید موجودی

نماد اعتماد الکترونیکی

ترمیستور NTC 7 محصول وجود دارد