مینی کامپیوترهای Beaglebone Black

سایر مینی کامپیوترها

3 کالا

این بخش شامل دیگر مینی کامپیوترها (Mini PC) از جمله مینی کامپیوترهای Beaglebone Black (بیگل بن) می باشد که دارای یک یا دو مدل خاص می باشند.