خازن MKT

خازن MKT

خازن MKT دارای دی الکتریک از جنس پلاستیک نازک بوده و از نظر اندازه عموما از خازن های پلی استر کوچکترند. ویژگی اصلی این نوع خازن ها عدم حساسیت به تغییرات دما و کیفیت ساخت بالا می باشد.

خازن 1.2nF / 1000V MKT
خازن 1.2 نانوفاراد 1000 ولت نوع MKT 
کد کالا: 2021008155
32,000‎ریال
خازن 1.2uF / 250V MKT
خازن 1.2 میکروفاراد 250 ولت نوع MKT 
کد کالا: 2021008170
20,000‎ریال
خازن 1.3nF / 1600V MKT
خازن 1.3 نانوفاراد 1600 ولت نوع MKT
کد کالا: 2021008178
35,000‎ریال
خازن 1.5nF / 1600V MKT
خازن 1.5 نانوفاراد 1600 ولت نوع MKT 
کد کالا: 2021008163
25,000‎ریال
خازن 1.5uF / 100V MKT
خازن 1.5 میکرو فاراد 100 ولت نوع MKT 
کد کالا: 2021008162
13,000‎ریال
خازن 1.5uF / 250V MKT
خازن 1.5 میکرو فاراد 250 ولت نوع MKT 
کد کالا: 2021008189
11,600‎ریال
خازن 1.8nF / 100V MKT
خازن 1.8 نانوفاراد 100 ولت نوع MKT 
کد کالا: 2021008161
4,500‎ریال
خازن 1.8nF /1600V MKT
خازن 1.8 نانوفاراد 1600 ولت نوع MKT 
کد کالا: 2021008265
34,000‎ریال
خازن 1.8nF /2000V MKT
خازن 1.8 نانوفاراد 2000 ولت نوع MKT 
کد کالا: 2021008156
35,000‎ریال
خازن 100nF / 1000V MKT
خازن 100 نانوفاراد 1000 ولت نوع MKT 
کد کالا: 2021008264
34,000‎ریال
خازن 100nF / 1KV MKT
خازن 100 نانوفاراد 1000 ولت نوع MKT
کد کالا: 2021008099
23,300‎ریال
خازن 100nF / 250V MKT
خازن 100 نانوفاراد 250 ولت نوع MKT
کد کالا: 2021008018
9,200‎ریال
خازن 100nF / 275V MKP کلاس X2
خازن 100 نانوفاراد 275  ولت نوع MKP کلاس X2
کد کالا: 2021008183
15,000‎ریال
خازن 100nF / 400V MKT
خازن 100 نانوفاراد 400 ولت MKT
کد کالا: 2021008001
18,400‎ریال
خازن 100nF / 600V MKT
خازن 100 نانوفاراد 600 ولت نوع MKT
کد کالا: 2021008263
23,800‎ریال
خازن 100nF / 630V MKT
خازن 100 نانوفاراد 630 ولت نوع MKT 
کد کالا: 2021008167
25,000‎ریال
خازن 10nF / 1000V MKT
خازن 10 نانوفاراد 1000 ولت نوع MKT
کد کالا: 2021008262
29,100‎ریال