کانکتور پاور

کانکتور پاور

6 کالا

به طور کلی انتقال برق از منبع تغذیه به هر برد یا قطعه الکتریکی توسط کانتور پاور انجام می شود.کانتور پاور با توجه به طیف گسترده، کاربرد های مختلفی دارد.بخشی از کانکتور های پاور این بخش عبارتند از کانکتور پاور 3 پین مادگی سیم دار، کانکتور پاور VH نری صاف 3 پین قفل دار و کانکتور پاور VH نری صاف 4 پین قفل دار