ذره بینی کوچک قابل حمل در جیب دارای محافظ کیفی چرمی با قطر 50 میلی متر