ذره بینی کوچک قابل حمل در جیب دارای محافظ کیفی چرمی با قطر 60 میلی متر و زوم 8