برد توسعه ESP32-C3 Mini دارای Wifi و بلوتوث
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

برد توسعه ESP32-C3 Mini دارای Wifi و بلوتوث

3011012075

برد توسعه ESP32-C3 Mini با تراشه مبدل USB به سریال CH340G با پورت Micro USB

2,210,000‎ریال (با مالیات) 2,210,000‎ریال (بدون مالیات)

Description

It is a ESP32-C3 Development Board WIFI USB Programmable MCU Controller System Board.

Feature

1>.Three power supply modes
2>.A lot of resources
3>.Can achieve a variety of functions

Parameter

1>.Model: ESP32-C3
2>.Work voltage: 5V
3>.Work temprature:-20~85℃
4>.Work huimidity: 5%~99%
5>.Size: 40*30mm

Pin Definition

Left pin
1>.GND:Ground
2>.3V3:3.3V power supply
3>.3V3:3.3V power supply
4>.I02:GPI02,ADC1_CH2,FSPIQ
5>.I03:GPI03,ADC1_CH3
6>.GND:Ground
7>.EN:High level:chip enable;Low level:the chip is off;Be careful not to let CHIP_EN pin floating
8>.GND:Ground
9>.I00:GPI00,ADC1_CH0,XTAL_32K_P
10>.I01:GPI01,ADC1_CH1,XTAL_32K_N
11>.I010:GPI010,FSPICSO
12>.GND:Ground
13>.PP5V:5V power supply
14>.PP5V:5V power supply
15>.GND:Ground

Right pin
16>.GND:Ground
17>.TX:GPI021,U0TXD
18>.RX:GPI020,U0RXD
19>.GND:Ground
20>.I09:GPI09,BOOT
21>.I08:GPI08
22>.GND:Ground
23>.I07:GPIO7 FSPID,MTDO
24>.I06:GPI06,FSPICLK,MTCK
25>.I05:GPI05 ADC2_CH0,FSPIWP MTDI
26>.I04:GPI04 ADC1_CH4,FAPIHD,MTMS
27>.GND:Ground
28>.I018:GPI018,USB_DN
29>.I019:GPI019,USB_DP
30>.GND:Ground

Key Description

1>.EN:Lexin module enable pin,when the key is pressed, the module is in reset state;
2>.ESP-BOOT:BOOT pin of music box module.Press the key to enter the download mode manually.

Power options

1>.USB port power supply (default);
2>.5V and G(GND) pin header power supply;
3>.3V3 and G(GND) pin header power supply.


 

امتیاز شما

 • بابک سلامی | 8 روز قبل
  با سلام
  نیاز به پروگرمر نداره؟ از پورت میکرو یو اس بی خودش پروگرم میشه؟
  با سپاس
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  پاسخ :
  سلام ، بلی می توان از درگاه موجود بر روی برد پروگرام گردد همچنین می توانید به راحتی با استفاده از arduino IDE این کار را انجام دهید
  پاسخ | گزارش
  0 thumb_down
  0 thumb_up
ویرایش نظر
  یا لغو