دارای لامپ حرفه ای  T6 LED حرفه ای مخصوص با قدرت روشنائی بسیار بالا