دماسنج غیرتماسی دارای نور پس زمینه جهت استفاده در شب ، قابلیت ثبت بیشترین دما، کمترین مقدار دما و ذخیره سازی اطلاعات

و همچنین دارای قابلیت عدم نمایش نور لیزر و ثبت اطلاعات میباشد.