توجه : به علت محدودیت های کرونایی، شرکت پست برخی مرسولات را با تاخیر جابجا می نماید.

خانواده RASPBERRY

کالاهای تجدید موجودی

Rating: 3.5/5 (4 votes)

شیلد نمایشگر 1.3 اینچ OLED مخصوص برد Raspberry Pi

( 3101006044 )
مشاهده کالاهای شاخه خانواده RASPBERRY

3,700,000ریال


This is an OLED display HAT for Raspberry Pi, 1.3inch diagonal, 128x64 pixels, with embedded controller, communicating via SPI or I2C interface.

Trying to add a control interface for your Pi? This compact display would be the ideal choice.

Features
Standard Raspberry Pi 40PIN GPIO extension header, supports Raspberry Pi series boards, Jetson Nano
Optional interfaces: 4-wire SPI, 3-wire SPI, I2C, configured via onboard resistor
1x joystick (5-position), 3x pushbuttons, handy and useful
Comes with development resources and manual (examples for Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32)
Specifications
Driver: SH1106
Interface: 4-wire SPI, 3-wire SPI, I2C
Display color: blue
Resolution: 128x64
Operating voltage: 3.3V

SYMBOLRaspberry Pi PIN (BCM)DESCRIPTION
KEY1P21Button 1/GPIO
KEY2P20Button 2/GPIO
KEY3P16Button 3/GPIO
Joystick UpP6Joystick Up
Joystick DownP19Joystick Down
Joystick LeftP5Joystick Left
Joystick RightP26Joystick Right
Joystick PressP13Joystick Press
SCLKP11/SCLKSPI clock input
MOSIP10/MOSISPI data input
DCP24Data/Command selection (high for data, low for command)
CSP8/CE0Chip selection, low active
RSTP25Reset, low active

Development Resources

Wiki : www.waveshare.com/wiki/1.3inch_OLED_HAT

نظرات (0)

  نظر جدید
  ضمن تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید نمایش داده خواهد شد.

  گزارش
  از گزارش شما متشکریم!

  گزارش
  نظرات غیر منطقی را گزارش دهید!
  * فیلد های ضروری
    یا لغو
  ویرایش نظر
    یا لغو