انواع پروگرامرها و بردهای آموزشی

کالاهای تجدید موجودی

Rating: 3.9/5 (7 votes)

پروگرامر حرفه ای EEPROM پورت پارالل

( 3700001007 )

پروگرامر تراشه های EEPROM از طریق پورت پارالل با سرعت بالا

موجودی این کالا به طور موقت به اتمام رسیده و تامین موجودی در حال انجام است. در صورت تمایل به خرید عمده این کالا، با شماره تلفن های واحد فروش تماس بگیرید.

حافظه های EEPROM موجود در بازار دارای تنوع بسیار زیادی بوده و هر کدام نیز با پروتکل خاص خود قابل برنامه ریزی می باشند. همین تنوع بسیار زیاد و انواع روش های برنامه ریزی این تراشه ها، باعث بوجود آمدن انواع پروگرامرها شده و برای کاربری که می خواهد از چند خانواده مختلف از EEPROM ها استفاده نماید، داشتن چندین پروگرامر می تواند باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی از قبیل هزینه بالای هر پروگرامر و اتلاف وقت زیاد شود.
تمامی این مشکلات توسط پروگرامر EEPROM حل گشته و شما می توانید توسط یک پروگرامر تمامی EEPROM های موجود در بازار را پروگرام نموده و در کمترین زمان ممکن نحوه پروگرام نمودن را از یک خانواده به یک خانواده EEPROM دیگر تغییر دهید.
این پروگرامر علاوه بر پرگرام نمودن انواع EEPROM های موجود در بازار قابلیت پروگرام نمودن انواع میکروکنترلر و تراشه های خاص را داشته که توجه شما را به لیست تراشه های قابل برنامه ریزی توسط این پروگرامر در پایان توضیحات جلب می نمایم.
وجود سوکت های مختلف بر روی برد، شما را از بسیاری بردهای مبدل جهت تراشه های مختلف بی نیاز نموده و توسط برنامه بسیار ساده این پروگرامر می توانید در کمترین زمان ممکن انواع تراشه ها را پروگرام نمایید.


لیست قطعات مورد پشتیبانی :

Device types supported

SPI Flash Bios chips support added !

SPANSION
S25FL004A/040A,S25FL008A,S25FL040A-T,S25FL040A-B,S25FL016A,S25FL032A
S25FL064A

WINBOND
W25X010,W25X020,W25X040,W25X080,W25X16,W25X32,W25X64

MXIC
MX25L512,MX25L1005,MX25L2005,MX25L4005A,MX25L8005A,MX25L1605,MX25L3205
MX25L6405

EON
EN25B05,EN25B10,EN25B20,EN25B40,EN25B80,EN25B16,EN25B32,EN25B64
EN25P05,EN25P10,EN25P20,EN25P40,EN25BP80,EN25P16,EN25P32,EN25P64
EN25D80,EN25D16,EN25F20,EN25F40,EN25F80,EN25F16

AMIC
A25L05P-B,A25L10P-B,A25L20P-B,A25L05P-T,A25L10P-T,A25L20P-T,A25L512
A25L010,A25L020,A25L040,A25L080;,A25L016,A25L032

pFLASH
Pm25LV512,Pm25LV010,Pm25LV020,Pm25LV040,Pm25LV080,Pm25LV016

Numonyx (ST)
M25P05,M25P10,M25P20,M25P40,M25P80,M25P16,M25P32,M25P64
M25PE10,M25PE20,M25PE40,M25PE80,
**M45PE10,M45PE20,M45PE40,M45PE80,M45PE16
M25PX80,M25PX16,M25PX32,M25PX64

ATMEL
AT25DF021,AT25DF041A,AT25DF081,AT25DF081A,AT25DF161,AT25DF321A
AT25DF641,AT26DF041,AT26DF161A,AT26DF321,

** AT45DF011D,AT45DF021D,AT45DF041D,AT45DF081D,AT45DB161D,AT45DF321D,AT45DF641D

 

EPROM27C64, 27C128, 27C256, 27C512, 27C010, 27C020, 27C040, 27C1001
M27C1001, M27C2001, M27C4001
27C080 (A19) , M27C801, M87C257
27(C)16,  27(C)32
2764, 27128, 27256, 27512, 27010
EEPROM28C65,28C64, 28C128, 28C256,28C512, 28C010, 28C020, 28C040
M28C16A/17A (DIP28)
(Adapter or Jumper) 28C16,XLS2816 (DIP24)
FLASH Memory28F64, 28F128, 28F256, 28F512,28F010, 28F020
MX26C1000, MX26C2000, MX28F1000, MX28F2000
Am28F256A, Am28F512A, Am28F010A, Am28F020A (New command erase/prog.)
-- intel ---
i28F001BX, 28F004, 28F008, 28F016
FLASH Memory29F64, 29F128,29F256, 29F512,29F010, 29F020, 29F040, 29F080
29F001,29F002, 29F004, 29F008, 29F016, 29F032
Serial (I2C) EEPROM
24Cxx
24C02,24C04,24C08,24C16, 85C72, 85C82, 85C92
--- page write ----
24C32,24C64,24C128,24C256,24C512
Microwire EEPROM
<------ Data 8bit -----> (pin 6 ->ORG. [Schematic connect to GND])
93C06, 93C46, 93LC46, 93C56, 93C57,
93C66, 93C76, 93C86 (8bit), AT59C11, AT59C22, AT59C13
CAT35C102, CAT35C104, CAT35C108 (pullup pin7)
<------Data 16bit------> (pin 6 ->NC [No Connect])
93C06A ,93C46X,93C56,93C66,93C76,93C86 (NS)
MicroChip PIC

16C84 , 16F84 ,16F84A , 16F627/16F628
12C508/A , 12C509/A , 12CE518 , 12CE519 , 16C505
16C620 , 16C621 , 16C622 , 16CE623 , 16CE624 , 16CE625 , 16C710/711
---ICSP connector----(you will need to have an optional PIC adapter in order to program these newly added PICs)
16F870 , 16F871 , 16F872 , 16F873 , 16F874 , 16F876 , 16F877 PIC16F873A , PIC16F874A , PIC16F876A , PIC16F877A
-Add PIC microchip 14bit
PIC12F629 , PIC12F675 , PIC16F630 , PIC16F676 , PIC12F635 , PIC12F683 , PIC16F636 , PIC16F684 , PIC16F688
PIC16F72/73/74/76/77 , PIC16F737/747/767/777 , PIC16F87/88 , rfPIC12F675x , PIC16F785/PS200 , PIC16F716
-Add microchip 14bit,12bit OTP
PIC12C671 , PIC12C672 , PIC12CE673 , PIC12CE674
PIC16C61/71 , PIC16C62/64/65/73 , PIC16C62A/62B/62C/63/63A/64A/65A/65B/66/67
PIC16C72/72A/73A/74A/74B/76/77 , PIC16C620/620A/621/621A/622/622A
PIC16CE/623/624/625 , PIC16C710/711/712/716 , PIC16C773/774 , PIC16C745/765/923/924 , PIC16C925/926
PIC16C554/556/557/558 , PIC16C432/433 , PIC16C717/770/771/781/782
-Add PIC microchip 14bit

PIC12F629/675 , PIC16F630/676 , PIC12F635/683 , PIC16F636/684/688 , PIC16F72/73/74/76/77 , PIC16F737/747/767/777 , PIC16F87/88 , rfPIC12F675x , PIC16F785/PS200 , PIC16F716
-Add microchip 14bit OTP
PIC12C671 , PIC12C672 , PIC12CE673 , PIC12CE674 , PIC16C61/71 , PIC16C62/64/65/73 , PIC16C62A/62B/62C/63/63A/64A/65A/65B/66/67 , PIC16C72/72A/73A/74A/74B/76/77 , PIC16C620/620A/621/621A/622/622A , PIC16CE/623/624/625 , PIC16C710/711/712/716 , PIC16C773/774 , PIC16C745/765/923/924 , PIC16C925/926 , PIC16C554/556/557/558 , PIC16C432/433 , PIC16C717/770/771/781/782
-Add PIC microchip 12bit (FLASH memory)
PIC12F508/509 , PIC10F200/202/204/206 , PIC16F505 , PIC16F54/57
-Add PIC18Fxxx
PIC18F242 , 18F248 , 18F252 , 18F258 , 18F442 , 18F448 , 16F452 , 16F458
PIC18F1220 , 18F2220 , 18F4220 , 18F1320 , 18F2320 , 18F4320
PIC18F6520 , 18F6620 , 18F6720 , 18F8520 , 18F8620 , 18F8720
PIC18F2331 , 18F2431 , 18F4331 , 18F4431
PIC18F6525 , 18F6621 , 18F8525 , 18F8621
PIC18F6585 , 18F6680 , 18F8585 , 18F8680
PIC18F2439 , 18F2539 , 18F4439 , 18F4539
PIC18F6410 , 18F8410 , 18F6490 , 18F8490
Add PIC18Fxxx

PIC18F2410 , PIC18F2420 , PIC18F2455
PIC18F2510 , PIC18F2515 , PIC18F2520 , PIC18F2525 , PIC18F2550 , PIC18F2585
PIC18F2610 , PIC18F2620 , PIC18F2680
PIC18F4410, PIC18F4420 , PIC18F4455
PIC18F4510 , PIC18F4515 , PIC18F4520 , PIC18F4525 , PIC18F4550 , PIC18F4585
PIC18F4610 , PIC18F4620 , PIC18F4680
Add Find and edit value
OSCCAL (PIC12F629/675 , PIC16F630/676)
Add Edit config at address
0x2008,0x2009 (PIC12F635/683 , PIC16F636/684/688 , PIC16F785)
Fixed Programming PIC all
Test on chip

PIC12F675 , PIC16F676 , PIC16F684 ,PIC16F767, PIC16F74
PIC16F872 , PIC16F876 , PIC16F877, PIC16F876A, PIC16F873A, PIC16F819
PIC16F84 , PIC16F84A , PIC16F628, PIC16F628A,
eprom
PIC12C509JW , PIC16C505JW , PIC16C711JW , PIC16CE625JW
PIC18F458 , PIC18F4320 , PIC18LF258 , PIC18F4539 , PIC18F4431

Atmel Flash Memory
(Sector Programming)
(Software Data Protection)
AT29C256, AT29C512,AT29C010A, AT29C020, AT29C040,AT29C040A
W29EE512,W29EE011, W29EE012, W29C020(128),W29C040
PH29EE010(W29EE011)

ASD AE29F1008 (AT29C010), AE29F2008 (AT29C020)
Ver 0.992 up(DOS). Can run under win9x
(disable prog. CPUIdle or CPUCool)

Atmel Flash Memory
AT49Fxxx (Subset 29Fxxx)
(Byte-by-Byte Programming)
(Software Data Protection)
Command seq. 5555/AA, 2AAA/55, 5555/A0
AT49F512, AT49F010, AT49F020, AT49F040
SST39SF010, SST3S9F020 ,SST39SF040
AT49F001,AT49F002 , AT49F008A

Command seq. 555/AA, 2AA/55, 555/A0
Am29F512, Am29F010, Am29F020, Am29F040,HY29F080
29F002, 29F002T, Pm29F002T
Serial Peripheral Interface (SPI)
EEPROM Mode0 (0,0)
AT25xxx, W95xxx
[Atmel] AT25010,020, 040 (A8-A0)
AT25080, 160, 320, 640, 128, 256 (A15-A0)
[ST] W95010....256, Microchip 25x010 - 25x640

--- Byte programming
25010,25020,25040
--- Page programming
25C080,25C160,25C320,25C640,25C128,25C256,25C512
AT25HP256,AT25HP512
AT25HP1024 (24bit address)

-- CAT64LCxxx (16bit DATA IN/OUT) use Socket 93Cxxx
CAT64LC010, CAT64LC020, CAT64LC040

Atmel EEPROM (page prog.)
(Software Data Protection)
AT28C256, AT28C010, AT28C040
Nonvaltile SRAM (DS12xx)DS1220,DS1225Y, DS1230Y/AB, DS1245Y/AB, DS1249Y/AB
static RAM (Test RAM)6116, 6264, 62256, 62512, 628128
EPROM winbond,SST
Electrical Erase Chip
W27E512, W27E010, W27C010, W27C020, W27C040
SST27SF256, SST27SF512, SST27SF010, SST27SF020
MX26C4000
Vcc = 3.3-3.6V SST37VF512, SST37VF010, SST37VF020, SST37VF040
Flash Memory SST,Sanyo SST28SF040A ,LE28F4001
 

Adapters

Atmel AT89Cxx (MCS-51)
Adapter 32pin to MCS-51
Atmel Auto Setect
AT89C51,52,55, AT89LV51,52,55
AT89S8252 (8K+2K), AT89S53, AT89LS8252,AT89LS53
AT89C1051,AT89C2051,AT89C4051 (20pin)
AT89C51RC (32KB), AT89C55WD (6.2V)
SST89C54/58, SI89C52
Intel Auto Select
i87C51, i87C51FA, i87C51FB
------------------------------------------------
i8xC51,i8xC52,i8xC54,i8xC58 (tWP = 100uS*25 Pulse)
Atmel AVR 8-bit RISC AT90Sxxx
(Parallel programming)
Adapter 32pin to MCS-51
(read,write,erase,verify,checkempty,Lockbits ,Fusebits) [Flash memory/EEPROM]
AT90S1200,AT90S2313
90S2333, 90S4433, 90S4414, 90S8515, 90S4434, 90S8535
reference AT90S2313 pin
Function Lockbitread AT90S2313 Errata Sheet.pdf
MCS-48,MCS-41
Adapter 32pin to MCS-48/41
ROM (read/verify)
P8048AH, P8049AH,P8050AH
, P8042AH Vea = 12V
P8041, P8042

OTP (read/verify/Progam)
P8748,P8749H,P8742HVea = 18V

EPROM (read/verify/Progam)
D8748,D8749,D8742,D8741, D8742 Vea = 18V

FLASH memory 8/16bit
(Software Data Protection)

Adapter (TSOP48)
Am29F400,Am29F800,29F160,29F320 (read,write byte mode)
HY29F200, HY29F400, HY29F800 , AT49F2048A, AT49F4096A, AT49F8192A
FLASH memory 8/16bit (Vpp12V)
(Software Data Protection)
Adapter (TSOP48)
i28F200,i28F400,i28F800,i28F160 (TSOP48)
28F001(DIP32 or PLCC32)

EPROM 16bit (DIP40) (1-4Mbit)
Adapter Eprom 16bit
Eprom only
27C1024 (27C210), 27C2048 (27C2002), 27C4096 (27C4002),
Schematic by Toomas Toots
(read,Program byte mode
by use Resister pull up Data Bus (0xFF), A0 select low or high byte)
EPROM 16bit (DIP42) (4-32Mbit)
Adapter Eprom DIP42
Eprom only
M27C400(DIP40), 27C800, 27C160, 27C322
Schematic by Toomas Toots
(read,Program byte mode
by use Resister pull up Data Bus (0xFF), A0 select low or high byte)
FLASH memory 8/16bit
(Software Data Protection)

Adapter (TSOP48LV)
29LV200, 29LV400,29LV800,29LV160,29LV320 (read,write byte mode)
Firmware Hub / LPC FLASH
Adapter Firmware Hub/LPC
(PLCC32) (PP mode) (3.3V)
-- Firmware Hub
82802AB, 82802AC, AT49LW040, AT49LW080

SST49LF002A, SST49LF003A, SST49LF004A, SST49LF008A, PMC 49FL008T
W49V002FA, W39V040FA

-- LPC flash
SST49LF020, SST49LF040 W49V002A, W39V040A
WINBOND
W39V040FA, W39V040FAP, W39V040BP, W39V04OBPZ, W49V040FBPZ, W39V040FCP, W39V040FCPZ
W39V080AP, W39V080APZ, W39V080FAP, W39V080FAPZ
(Newly added for software 0.98D8)

P28F002BC
Adapter P28F002BC (DIP40)

BOOT BLOCK FLASH MEMORY
- P28F002BC

 

 

نکته: Adapter هیچ یک از تراشه هایی که نیاز به آداپتر بورد داشته و در لیست بالا با نوشته قرمز ذکر شده است در بسته بندی دستگاه موجود نبوده و کاربر می بایست اقدام به ساختن آنها نموده و یا اینکه از فروشگاه تهیه نمایند.

نظرات (10)

 • مانی نقاش • posted
  لطفا بفرمایید چرا گزینه "در صورت تجدید موجودی به شما اطلاع خواهیم داد" فعال نیست؟ آیا این کالا قرار نیست دیگه تمدید موجودی بشه؟

  -------------------------------
  پاسخ: این کالا در حال تجدید موجودی می باشد. عدم مشاهده گزینه اطلاع رسانی تجدید موجودی مشخص می کند که شما این گزینه رافعال نموده اید.
 • پدرام شهیدی • posted
  سلام
  کی موجود میشه

  -----------------------------
  پاسخ : با استفاده از گزینه "موجود شد به من خبر بده" میتوانید بوسیله ایمیل، از تجدید موجودی این کالا مطلع شوید.
 • کیوان دهقان • posted
  سلام - بنده به یک پروگرامر برای ای پی رام 70c64 نیاز دارم و تو بازار به جز همین دستگاه نتونستم نمونه ای پیدا کنم - اگه این دستگاه فعلا تامین موجودی نمیشه آیا مدل دیگه ای دارید که کار من رو راه بندازه ؟ ارادتمند شما - کیوان دهقان

  ______________________
  پاسخ: سلام، متاسفانه مدل دیگری موجود نداریم
 • امین نوروزی • posted
  سلام. اخرین قیمتش چقدر بوده و کی موجود خواهد شد؟- آیا میتونم با این ایسی کد ضبط های ماشین رو بخونم و پروگرام کنم؟!

  -------------
  پاسخ : متاسفانه به این زودی ها تجدید موجودی نخواهد شد.
 • مهدی غنچه علی • posted
  سلام چه تاریخی موجود میشه باتشکر
 • حسين كلانتري • posted
  سلام
  این پروگرامر بر روی ویندوز 7 نصب می شود یا خیر

  ______________________
  پاسخ: سلام، خیر نصب نمی شود
 • مانی نقاش • posted
  سلام،مهندس عزیز لطفا بفرمایید این پروگرامر احتیاج ما را برای پروگرام بایوس مادربرد کامپیوترها ( پی سی و لپ تاپ) برطرف میسازد ؟

  _______________________
  پاسخ: سلام، بستگی به نوع تراشه های شما دارد
  اگر پشتیبانی بکند می توانید استفاده کنید.
 • حجت میرزایی • posted
  سلام آیا این پروگرامر پارالل از پروگرامر های پورت USB سرعتش بالا تر است یا کمتر است چون سرعت پورت پارالل از USB پایین تر است و اگر بعد از خرید از سرعتش راضی نباشیم به فروشگاه بر گشت بزنیم

  ---------------------
  پاسخ: سلام، ربطی به سرعت ندارد. پورت پارالل مستقیم به CPU متصل بوده و برای طراح بسیار ساده است که تمام انرژی خود را صرف طراحی نرم افزار کند.
  در رایانه های جدید به علت کمبود فضا پورت پارلل حذف شده و در نتیجه ناچارا بیشتر شرکت ها از پورت های دیگر همانند USB استفاده کرده که در نتیجه قیمت تمام شده پروگرامر به خاطر طراحی سخت افزار بسیار بالاتر می باشد.
  سرعت دستگاه در تست های انجام شده همانند مدل های با USB بوده است.
 • پیمان مظفری پور • posted
  این پروگرامر قابلیت پروگرام میکرو کنترلرهای avr هم داره؟؟

  -----------------------
  پاسخ: سلام، ندارد
 • • posted
  البته من هنوز از این برد استفاده نکردم ولی دوستان راضی بوده اند
نظر جدید
ضمن تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید نمایش داده خواهد شد.

گزارش
از گزارش شما متشکریم!

گزارش
نظرات غیر منطقی را گزارش دهید!
* فیلد های ضروری
  یا لغو
ویرایش نظر
  یا لغو